Incapacitats Civils

Existeixen persones que requereixen d’una especial protecció, tant a nivell personal com patrimonial. El procediment d’incapacitació civil atorga la protecció necessària i permet la designació d’un tutor que vetlli pels interessos de l’incapaç.

Incapacitat total o parcial

Curatela

Alienació béns incapaç

Inventari

Rendició de comptes