Dret Matrimonial

Tot divorci o separació suposen un difícil moment en la vida de qualsevol persona. El nostre despatx li acompanyarà en aquest procés, assessorant-lo des de l’inici i intervenint en les negociacions necessàries per a la salvaguarda dels seus interessos. La nostra intervenció comprèn des de la redacció del conveni regulador i pla de parentalitat en supòsit d’acord o, en cas contrari, la defensa en judici.

Divorci i separació de mutu acord/contenciosa

Ruptura parella de fet de mutu acord/contenciosa

Modificació mesures definitives

Dissolució/liquidació de béns comuns

Guarda i cura dels fills

Reclamació pensions aliments

Extinció pensions aliments

Reclamacions/Impugnacions de paternitat

Execucions de sentències

Canvis de domicili