La Firma

Bufet Sabadell és un projecte que sorgeix després d’anys de pràctica i aprenentatge per a oferir al client un nou significat d’assessorament jurídic, en el qual la professionalitat, el tracte directe, personalitzat i la informació continuada són les bases dels nostres serveis

Bufet Sabadell és un projecte que sorgeix després d’anys de pràctica i aprenentatge per a oferir al client un nou significat d’assessorament jurídic, en el qual la professionalitat, el tracte directe, personalitzat i la informació continuada són les bases dels nostres serveis.

Àmbits d’actuació

Amb una metodologia molt estudiada, marquem els objectius a aconseguir, dissenyem l’estratègia de treball i ens preparem per a tots els possibles escenaris en els quals ens puguem trobar.

Amb una metodologia molt estudiada, marquem els objectius a aconseguir, dissenyem l’estratègia de treball i ens preparem per a tots els possibles escenaris en els quals ens puguem trobar.

L’Equip

Dèlia Álvarez Gallardo

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2007.

Diplomada en Pràctica Jurídica per l’Escola de Pràctica Jurídica de Barcelona l’any 2008.

Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell des de l’any 2008. Especialitzada en Dret Civil, Matrimonial, Penal i Processal.

Sòcia de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

dalvarez@bufetsabadell.com

Laura Sánchez Leyva

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2007.

Diplomada en Pràctica Jurídica per l’Escola de Pràctica Jurídica de Barcelona l’any 2008.

Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell des de l’any 2008. Especialitzada en Dret Civil, Matrimonial, Penal i Processal.

Sòcia de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF).

lsanchez@bufetsabadell.com

Sílvia Clapés Oriol

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2007.

Diplomada en Pràctica Jurídica per l’Escola de Pràctica Jurídica de Barcelona l’any 2008.

Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell des de l’any 2008. Especialitzada en Dret Civil, Penal i Processal.

sclapes@bufetsabadell.com