Dret Civil

Som especialistes en aquesta gran branca del dret, que es dedica a legislar la majoria dels actes que realitzem en el nostre dia a dia. Comprèn totes les actuacions que tenen a veure amb l’àmbit privat de les persones, el seu patrimoni, així com les relacions amb terceres persones, que van des de la signatura d’un contracte d’arres o de compravenda, fins a una reclamació per danys i perjudicis.

Reclamacions quantitat

Judici monitori/canviari

Redacció de tot tipus de contractes

Compravendes, arres i contractes assimilats

Reclamació d’indemnitzacions contractuals i extracontractuals

Defectes/vicis en la construcció

Vicis ocults

Drets de consumidors i usuaris

Emancipació

Procediments de Jurisdicció Voluntària