Arrendaments

Oferim un assessorament global de la protecció de la propietat i l’aplicació de la normativa d’arrendaments urbans. Sabem que és molt habitual l’existència de conflictes en les relacions arrendatàries, per això el nostre servei inclou des de la redacció del contracte fins a la resolució del mateix per qualsevol de les diverses causes que puguin donar-se, així com la reclamació de les quantitats que en el seu cas corresponguin.

Desnonaments

Reclamació de rendes degudes i quantitats assimilades

Resolució per finalització del termini pactat

Resolució per impagament de les rendes

Resolució per necessitat del propietari

Subrogació o traspasso contractes d’arrendament

Redacció de contractes d’arrendament