Dret Bancari

En els últims temps la Banca ha estat notícia per la seva controvertida pràctica bancària en l’assessorament i contractació d’hipoteques, préstecs de qualsevol naturalesa i inversions complexes. Si vostè és un dels afectats, podem ajudar-lo a reclamar els perjudicis soferts.

Clàusula sòl

IRPH

Reemborsament de despeses de constitució d’hipoteca

Interessos abusius

Participacions preferents

Deute subordinat

Swaps

Dació en pagament

Execucions hipotecàries

Execucions de préstecs de qualsevol naturalesa