Herències

La defunció d’un ser estimat sempre és dolorosa i sovint resulta complicat atendre les qüestions burocràtiques durant aquesta època de dol. Per això, posem a la seva disposició els nostres serveis, que comprenen des de l’assessorament en previsió de successió, passant per la sol·licitud de certificats fins a la tramitació de l’herència en el seu conjunt.

Testaments

Herència testada i intestada

Pacte successori

Donacions

Llegats